معافیت مالیاتی فعالیت های فرهنگی دیجیتال

کلیه ناشرین دیجیتال که پروانه فعالیت فرهنگی داشته باشند میتوانند عطف به تفاهم نامه معافیت مالیاتی فعالیت فرهنگی دیجیتال، معرفی نامه اخذ نمایند.

معافیت مالیاتی

بنابر اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع کلیه ناشرین دیجیتال محترم می رساند که عطف به تفاهم نامه معافیت مالیاتی فعالیت فرهنگی دیجیتال (معافیت موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون)، در صورتیکه پروانه فعالیت فرهنگی “نشر دیجیتال” را از این مرکز دریافت نموده باشند، از تاریخ شروع پروانه فعالیت،تمامی فعالیت های نشر دیجیتال ایشان مشمول معافیت مالیاتی است. از این رو، ناشران می توانند در صورت تشکیل پرونده مالیاتی در اداره مالیات، درخواست معرفی نامه مربوطه را در مرکز ثبت نموده و پس از اخذ معرفی نامه مربوطه از این مرکز، آن را به همراه سایر مدارک خود به اداره مالیات ارائه نمایند.

همچنین توجه داشته باشید برای بهره مندی از معافیت مالیاتی، از درج موضوعات اضافی به موضوعات اضافی به موضوع فعالیت نشر دیجیتال در اساسنامه خودتان، خودداری نمایید.

برای اطلاع از انواع فعالیت های فرهنگی و دیجیتال معاف از مالیات و روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل تفاهم نامه معافیت مالیاتی

برچسب ها: #معافیت_مالیاتی #مالیات #ناشر_دیجیتال #فعالیت_فرهنگی