استراتژی تولید محتوا چیست؟

استراتژی تولید محتوا چیست؟

سازمان‌های رسانه‌ای برای جذب مخاطب و تبدیل آن به مخاطب دائمی، به برنامه‌ای مشخص برای تولید محتوا نیاز دارند و استراتژی تولید محتوا این امکان را به یک سازمان رسانه‌ای اعطاء می‌کند. اما: • استراتژی تولید محتوا چیست؟ • آیا یک سازمان رسانه‌ای می‌تواند چندین #استراتژی تولید محتوا داشته باشد؟ • استراتژی تولید محتوا می‌تواند […]